Panddoel

Pand 10 is een open huis voor burger- en buurtinitiatieven. Het vormt een tijdelijke invulling voor het vroegere stationsbuffet van Tienen en wordt gerund door vrijwilligers. Verschillende lokale burgerinitiatieven huizen er in samen: van opgewekTienen, Repaircafé Tienen, de Klimaatalliantie, de Fietsersbond, Buurtcomité De Veldmuis tot het wereldfeest Tirlemonde. Samen zetten we initiatieven op die de samenhorigheid versterken, burgerschap en duurzaamheid promoten en de stationsomgeving doen herleven.

Het samenbrengen van mensen en ideeën is onze drijfveer. 

Pand 10 wil:

  1. Een voedingsbodem ontwikkelen voor burger- en buurtinitiatieven. Ondersteunen van groepen en initiatieven behoort tot onze kerntaken. Doorverwijzen, met elkaar in contact brengen, inspireren, communicatief ondersteunen en een ruimte aanbieden zijn maar enkele van de zaken waar we op inzetten. Burgers met een idee of zin voor initiatief kunnen bij ons terecht.
  2. Een ondersteunende rol opnemen bij het ontwikkelen van een buurtwerking in de stationsomgeving.
  3. Een ontmoetingsruimte aanbieden in een open geest. Op vrijdag en soms op zaterdag houden we de bar open en combineren we dit met tal van activiteiten.